About Viktorie

Hello parents,

My name is Viki and I'm 27 years old and I have several years of babysitting experience. Because of my family background, which consists of 7 siblings, I have always been surrounded by children (nephews, nieces, siblings,..) so I have also gained a love for children.

I looked after children already during my studies in high school when I babysat for various families in Czech, and later also in England for British families, during my study exchange programme.
After leaving England, I also I worked as an Au-pair in Germany for several months.

I have experience with newborns and older children. Thanks to my calm, understanding, and very tolerant nature I get along very well with children as well as their parents and I can put myself in the shoes of both sides. 

I can speak both English and German fluently and as I come from bilingual family, my native languages are both Czech and Turkish.

 I think that children are our future and I am very happy to help them in their further development. I would like to take your children to the playground, to the pool, to nature or I can look after them at your home. I have always been characterized by qualities such as flexibility, creativity, organizational skills, teamwork, and love for children. That's why I think I could complement your family.

I am looking forward to meet you,

Viktorie


German: 

 Mein Name ist Viki und ich bin 27 Jahre alt und Ich habe mehrere Jahre Erfahrung im Babysitten. 

Durch meinen familiären Hintergrund von 7 Geschwistern, war ich stets umgeben von Kindern (Neffen, Nichten, Geschwistern,..). , von hier kommt auch meine liebe für kinder . Schon während meines Studiums habe ich auf Kinder aufgepasst. 

Ich habe also Erfahrung mit Neugeborenen und älteren Kindern. Ich komme durch meine ruhige und verständnisvolle Art sehr gut mit Kindern als auch mit deren Eltern zurecht und kann mich gut in beide Seiten versetzen. 

Im Jahr 2022 habe ich als Aupair in Deutschland gearbeitet, so die deutsche Sprache kein Problem ist. In früheren Jahren war ich auch auf Austausch in England, wo ich auch babysitten in meiner Freizeit so englische Sprache ist kein Problem für mich auch. 

Ich denke, dass Kinder unsere Zukunft sind, so bin ich sehr glücklich, sie in ihrer weiteren Entwicklung zu helfen. Ich würde gerne mit Ihren Kindern auf den Spielplatz, ins Schwimmbad, in die Natur gehen oder ich kann sie auch zu Hause betreuen. Schon immer zeichnen mich Tugenden wie Flexibilität, Kreativität, Organisationstalent, Teamfähigkeit und Liebe zu Kindern aus. Deshalb denke ich, dass ich in Ihre Familie gut passen könnte:) 


Česky: 

Jmenuji se Viki a je mi 27 let jsem nekuřačka.

S hlídáním děti mám několikaleté zkušenosti. Vzhledem k rodinnému zázemí, které tvoří 7 sourozenců, jsem byla vždy obklopena dětmi (synovci, neteře, sourozenci,..) tak jsem i získala lásku k dětem. O děti jsem se starala i během studia na střední škole. Mám zkušenosti tedy s novorozenci i staršími dětmi. Díky své klidné,chápavé a velmi tolerantní povaze velmi dobře vycházím s dětmi i jejich rodiči a dokážu se vžít do situace obou stran. V roce 2022 jsem dělala Au pair v Německu tudíž Německy jazyk není problém. V předchozího letech jsem byla také na výměném pobytu v Anglii, kde jsem ve volném čase brigádně také hlídala děti takže ani Anglický jazyk pro mě není problémem. Myslím si, že děti jsou naší budoucností proto jim velice ráda pomohu v dalším rozvoji. Rada Vaše děti vezmu na hřiště, do bazénu, do přírody nebo jej klidně pohlídám doma. Vždy mě charakterizovaly vlastnosti jako je flexibilita, kreativita, organizační schopnosti, týmová práce a láska k dětem. Proto si myslím, že bych mohla dobře doplnit Vaši rodinu:).