About Jana Špreňarová

ENGLISH:

Hi parents,

My name is Jana and I am 35 years old. 

Currently, I work at the private language elementary school Wonderland Academy as a teacher's assistant and in the afternoons as an educator in the school group. 

I graduated from the University of Tourism in Prague, where I gained valuable work experience, especially in the field of administration. After finishing my studies, I fulfilled my dream and went on an adventure to New Zealand. 

Here I enjoyed the stunning nature and also explored islands in the Pacific such as Samoa and New Caledonia. During my stay I tried different jobs, but in the end I found meaning in taking care of children and helping local families. I like to spend time with friends, travel and love nature.

I have extensive experience working as an au pair, nanny and babysitter with children of different nationalities and age groups. I worked as a babysitter for the world-famous babysitting agency Rockmybaby, as well as independently. I am responsible, reliable, patient and adaptable, which are very important qualities for working with children.

I have the most experience with children aged 1 to 12 years. I also have experience caring for a child with Down syndrome and autism.

I enjoy working with children from 1 year to preschool age the most, it brings me great joy and fulfillment to watch how small children learn, grow and develop. The youngest child I looked after was only 9 months old. I also have experience caring for my nephew and niece since they were born.

During my childcare, I engaged in various activities according to the age and interests of a particular child. We often played board games and cards. I like to spend time with children outside in nature, because I believe that they need fresh air and movement. I am excited to discover what children enjoy. Last but not least, I also like to read fairy tales to children.

I enjoy how children change and discover the world around them. It is amazing for me to hear their first words and especially their laughter. I believe that it is crucial for children to gain experience interacting with different people, because I know from my own experience how important the people around us are in life. It is important to be surrounded by positive-minded people with different views on the world who support the active development of children and mutual respect.

I am available for babysitting in my free time and I am looking forward to meeting you :)

Jana

ČESKY:

Milí rodičové,

Jmenuji se Jana a je mi 35 let. Od střední školy jsem měla touhu žít v zahraničí. 

Absolvovala jsem Vysokou školu cestovního ruchu v Praze, kde jsem získala cenné pracovní zkušenosti, zejména v oblasti administrativy. Po ukončení studií jsem si splnila svůj sen a vydala se za dobrodružstvím na Nový Zéland. Zde jsem si užívala ohromující přírody a prozkoumala i ostrovy v Tichomoří, jako jsou Samoa a Nová Kaledonie. Během svého pobytu jsem vyzkoušela různá zaměstnání, ale nakonec jsem našla smysl v péči o děti a pomoci místním rodinám. Ráda trávím čas s přáteli, cestuji a miluji přírodu.

V tuto chvíli pracuji v soukromé jazykové základní škole Wonderland Academy jako asistentka pedagoga a odpoledne jako vychovatelka ve školní družině.  

Mám rozsáhlé zkušenosti s prací jako au pair, nanny a babysitterka s dětmi různých národností a věkových skupin. Jako babysitterka jsem pracovala pro světově známou babysittingovou agenturu Rockmybaby, stejně tak samostatně. Jsem zodpovědná, spolehlivá, trpělivá a přizpůsobivá, což jsou pro práci s dětmi velmi důležité vlastnosti.
Nejvíce zkušeností mám s dětmi ve věku od 1 roku do 12 let. Mám také zkušenosti s péčí o dítě s Downovým syndromem a autismem.
Práce s dětmi od 1 roku do předškolního věku mě baví nejvíce, přináší mi obrovskou radost a naplňuje mě sledovat, jak se malé děti učí, rostou a vyvíjejí. Nejmladší dítě, o které jsem se starala, bylo pouhých 9 měsíců. Mám také zkušenosti s péčí od narození mého synovce a neteře.

Během mé péče o děti jsem se věnovala různým aktivitám podle věku a zájmů konkrétního dítěte. Často jsme hrály deskové hry a karty. Ráda trávím čas s dětmi venku v přírodě, protože věřím, že potřebují čerstvý vzduch a pohyb. S nadšením objevuji, co děti baví. 

V neposlední řadě také ráda čtu dětem pohádky.
Baví mě, jak se děti mění a objevují svět kolem sebe. Je pro mě úžasné slyšet jejich první slova a především jejich smích. Věřím, že je pro děti klíčové získávat zkušenosti v interakci s různými lidmi, protože z vlastní zkušenosti vím, jak jsou lidé kolem nás důležití v životě. 

Důležité je mít kolem sebe pozitivně smýšlející lidi s různými pohledy na svět, kteří podporují aktivní rozvoj dětí a vzájemný respekt.

Ve volném čase ráda pohlídám i vaše děti a už teď se těším až je potkám :).

Jana