Child information list for a childcare provision  

at the EuroPython Congress (08.-12. July 2024)

  • Please fill in the details of your child below. This information will help our nannies to look after your children in the best possible way. If you have more than one child, please fill out one form for each child.

  • Česky: Prosím vyplňte níže údaje o Vašem dítěti, které plánujete od nás pohlídat. Tyto informace pomohou naších chůvičkám, aby se mohli co nejlépe o vaše děti postarat. Pokud máte více dětí, prosím vyplňte údaje pro každé dítě zvlášť.

We declare that all personal data given on this sheet will be used only for the purpose of evidence of children during the Femme Palette Congress, after which no data will be kept in any form! 

Instruction for the parents: / Intrukce pro rodiče:

On the day, please bring for your child:

  • Set of spare clothes, in case he has an accident
  • Own water bottle with water/tea/ juice
  • Your own packed lunch and any snack you would like him to have during the day
  • Optionable: Favourite toy


Please note that we can only accept healthy children in the childcare rooom. If your child will show signs of illness, we reserve the right not to accept the child in the room.

V den konání prosím vemte pro dítě s sebou:

  • Set náhradního oblečení, pro případ polití atd..
  • Vlastní lahvičku s pitím
  • Vlastní oběd a svačinku na dopoledne/ odpoledne
  • Volitelné: Oblíbenou hračku


Děkujeme za pochopení, že do koutku můžeme akceptovat pouze zdravé děti. Pokud by vaše dítě jevilo známky onemocnění, vyhrazujeme si právo dítě do koutku nepřijmout.