About Karolína Parásková

CZECH:

Milí rodiče,

Jmenuji se Karolína a je mi 42 let. Pocházím ze severu Čech z města Děčín. Nyní bydlím v Praze Libni. Mám dva syny ve věku 19 a 15 let, kteří už jsou samostatní a moji péči už tolik nepotřebují :).

Pracovat s dětmi jsem začala před 8 roky, jako asistent pedagoga na 1.stupni ZŠ, ve volném čase jsem se věnovala doučování a turistickému kroužku a dále jsem se vzdělávala v oboru pedagogiky. 

Práce s dětmi mě natolik zaujala a naplňovala, proto jsem se rozhodla pro studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Nyní pracuji na 3/4 úvazek ve školce na Praze 8, a odpoledne mívám volné (nejdříve od 14 hod) pro hlídání dětí v rodinách. Mám zkušenosti s výchovou dětí od 2 let. Ke své práci ráda využívám enviromentální výchovu.

Jsem aktivní řidič s vlastním autem a nebojím se řídit klidně i s Vašimi dětmi po Praze, pokud by to bylo potřeba.

Jsem velice aktivně a sportovně založená, k tomu jsem od malička vedla i své syny, mít kladný vztah ke sportu a pohybu jako takovému a vést je k úctě ke všemu živému. Rozšiřovat jim obzory po všech stránkách. Snažit se je vychovávat s laskavostí a trpělivostí.

Považuji se za empatickou, pozitivní a zodpovědnou osobu s kreativním duchem.

 
Absolvovala jsem několik akreditovaných kurzů, např. :

  • Klady a zápory hyperaktivity u dětí od útlého věku, 
  • Metodika práce s žáky na 1.st. ZŠ, 
  • kurz MPSV ČR - základy první pomoci pro pedagogické pracovníky.

Ve volném čase se věnuji rodině, mám ráda cestování, potápění, lyžování, turistiku. 

Těším se na setkání s Vámi.
Karolína


ENGLISH:

Dear parents,

My name is Karolína and I am 42 years old. I come from the north of the Czech republic, from the city of Děčín. Now I live in Prague Libnen. I have two sons, aged 19 and 15, who are already quite independent and don't need my care so much :).

I started working with children 8 years ago, as a teachering assistant in the 1st grade of elementary school. In my free time I was dedicated to tutoring and a tourist club and I continued my education in the field of pedagogy.

Working with children interested and fulfilled me, that's why I decided to study preschool and after-school pedagogy. Now I already work as a kindergarten teacher, I have experience in raising children from 2 years old. I like to use environmental education for my work.

I am very active and sports-oriented, and I have led my sons to do this since they were little - to have a positive attitude towards sports and movement as such ,and to lead them to respect all living things, to broaden their horizons in all aspects and to raise them with kindness and patience.

I consider myself an empathetic, positive and responsible person with a creative spirit.

I completed several accredited courses, e.g.:

  • Pros and cons of hyperactivity in children from an early age,
  • Methodology for working with pupils in the 1st grade primary school,
  • First Aid training: a course of the Ministry of the Interior of the Czech Republic

In my spare time, I spend time with my family, I like traveling, diving, skiing, and hiking.

I look forward to meeting you.

Karolína Parásková