Oksana

Česky:


Milý rodiče,

dovolte mi, abych se vám představila. Pocházím původně z Ukrajiny, ale v Čechách žiji už skoro 20 let. Doba, kterou jsem tu už strávila, mě naučila osvojit si českou kulturu, místní zvyky a hodnoty. Mluvím plynule česky, ukrajinsky a rusky.

Jako profesionální chůva jsem uz pracovala pro několik rodin, vždy několik let pro jednu rodinu, dokud děti nevyrostli tak, že už chůvu nepotřebovali. Mám profesní i osobní zkušenosti s péčí o děti od narození. Se všemi mými bývalými rodinami mám dodnes vřelý vztah a zůstali jsme kamarády.

Celkově mám více než devatenáctiletou praxí v péči o děti. Sama mam jednu, dnes už dospělou dceru.

Nechybí mi nadšení pro práci s dětmi, mám proaktivní přístup k přípravě programu a různých aktivit pro děti. Nemám problém vařit jím zdravě a zároveň chutně :-).

Mám respektující přístup ve výchově i v komunikaci jak s  dětmi tak i rodiči. 

Myslím, že mezi moje silné stránky patří rozhodně zodpovědnost a diskrétnost, trpělivost, píle, laskavost a soucit. 

Vždy respektuju a dodržuji pravidla v rodině, kde pracuji, i kdybych já sama vybrala jiné.

Absolvovala jsem také kurz pro profesionální chůvy do zahájení školní docházky, akreditovaný MŠMT. 

Těším se na setkání s Vámi.


VZDĚLANÍ:

• Kurz "Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v mateřské škole", 2020.

• Kurz "Chůva pro děti před povinnou školní docházkou", 2019.

• Vyšší odborná škola se závěrečnou zkouškou ve Vinogradovu,Ukrajina (1996)


Чешский язык:

 Дорогие родители,

 Позвольте мне представиться. Я родом из Украины, но живу в Чехии уже почти 20 лет. Время, проведенное здесь, научило меня перенимать чешскую культуру, местные обычаи и ценности.

 Как профессиональная няня я уже работала в нескольких семьях, каждая по несколько лет на одну семью, пока дети не выросли так, что им уже не нужна была няня. Имею профессиональный и личный опыт ухода за детьми с рождения. У меня до сих пор теплые отношения со всеми моими бывшими семьями, и мы остались друзьями.

 Общий опыт работы в сфере ухода за детьми у меня более девятнадцати лет. У меня самой есть дочь, уже взрослая.

 У меня нет недостатка в работе с детьми, я активно подхожу к подготовке программы и различных мероприятий для детей. У меня нет проблем с приготовлением полезных и вкусных блюд :-).

 У меня уважительный подход к образованию и общению как с детьми, так и с родителями.

 Я думаю, что к моим сильным сторонам определенно относятся ответственность и осмотрительность, терпение, трудолюбие, доброта и сострадание.

 Я всегда уважаю и соблюдаю правила в семье, где работаю, даже если сам выбрал другие.

 Еще перед школой я прошла курс профессиональных нянь, аккредитованный Министерством образования и культуры.

 С нетерпением жду встречи с тобой.

 ОБРАЗОВАНИЕ:

 • Курс «Эффективное воспитание и обучение детей с аутизмом в детском саду», 2020
 • Курс «Няня для детей дошкольного возраста», 2019 
 • Высшее профессиональное училище с выпускным экзаменом в Виноградове, Украина (1996).