About Ester


Dear parents,

 
my name is Ester. I'm a teacher with experience from primary school and preschool. 

Currently, I have been working for several years as a preschool teacher (age 2,5-4 yrs). I enjoy every moment of being with children since they see the world in different way. They can improve so much and fast when they have the oportunity. I love to cooperate with parents and help them to see the options of their children's growth.
I am really patient, empathetic and respectful. I like the Montessori way of suporting children. I can speak to your children in either Czech or English language. I play the piano, the guitar and the flute. I enjoy doing any kind of crafting, sports or reading books.

I am looking forward to meeting you,
Ester


Pro rodiče, kteří by chtěli Ester nabídnout pozici chůvy na plný úvazek:

Vážení rodiče,

celý svůj život jsem zasvětila práci s dětmi. 

Jsem z rodiny 9 dětí nejstarší dívka a tak již od útlého mládí jsem zvyklá na zodpovědnost a práci s dětmi. I během svých studijních let jsem se držela v blízkosti dětí, kdy jsem pravidelně hlídala či jsem později během studia začala pracovat již jako učitelka ZŠ.

Během let jsem nasbírala mnoho zkušeností z různých typů škol i školek. Velmi ráda pracuji s dětmi hlavně proto, že vím, že každé dítě má v sobě ukrytý poklad - potenciál. A ráda rodičům pomáhám tento potenciál u dětí objevovat a dále rozvíjet. Mám bohaté zkušenosti s prací s kolektivem a to především v rozvoji sociálních a komunikačních dovedností dětí kolem třetího roku. 

Mým cílem je pomáhat dětem, aby z nich vyrostly zdravé a sebevědomé osobnosti, které jsou zároveň citlivé, empatické a schopné spolupráce. Jako Vaše chůva Vám mohu nabídnout spolupráci v této oblasti. Zároveň nabízím výuku podle vlastního ročního plánu (inspirovaného oficiálním RVP PV), který je plný básniček, písniček a dalších doplňkových výletů, divadel a vhodných aktivit. Vše samozřejmě na základě zájmu dítěte. 

Dále jsem k dispozici i v oblasti výuky flétny, klavíru či zpěvu s kytarou. Mám také praxi s výukou matematiky profesora Hejného, která podporuje logické a konstruktivní myšlení dětí. A k dispozici jsem i co se týká anglického jazyka i fyzické komplexní průpravy v různých disciplínách (atletika, gymnastika, ..). 

Mám za sebou také prožitkový kurz první pomoci od ZdrSem. Nabízím také denní či týdenní foto záznamy ze společných dní a aktivit s dítětem, které je možné sdílet skrze WhatsUp nebo přes disk.

Osobnostně sama sebe vnímám jako nekonfliktní osobu, plnou respektujícího přístupu k dětem i dospělým. Mám velkou trpělivost a držím své slovo. Velmi dobře vycházím s dětmi i dospělými. Umím se přizpůsobit, ale také držet zdravé hranice. Vzhledem k mé praxi v MŠ mám celkem silnou imunitu, takže během roku nebývám téměř vůbec nemocná. Momentálně s manželem vychovávám 12 letého syna, který je již téměř samostatný.

Těším se na naší spolupráci,

Ester Křístková